METU KONKURSS

“BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS 21. KORPUSA PĀRBŪVE”, ID Nr. BKUS 2020/54

Konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā, Projektēšanas programmā ietvertajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu, un ekonomiski pamatotu Metu “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21.korpusa pārbūvei”.

Konkursa priekšmets ir apbūves iecere, kas attēlo kompleksu BKUS 21. korpusa pārbūves un tam pieguļošās teritorijas perspektīvo attīstību (turpmāk tekstā – Konkursa objekts). Apbūves iecerei ir jāietver BKUS 21. korpusa pārbūves arhitektoniskie un funkcionālie risinājumi un tam pieguļošās teritorijas labiekārtojumu. Priekšlikumā pieļaujama minimālā apjomā arī BKUS 20.korpusa pārbūve ēku funkcionālajai sasaistei. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

Konkursa norises laiks – no 2020. gada 9.jūlija līdz 2020. gada 9. septembrim.

Konkursa Rīkotājs –VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Konkursa Nolikumu var iepazīties un lejuplādēt mājaslapās https://www.latarh.lv un https://bkus.metukonkurss.lv/

Kopējais Konkursa balvu fonds: 10 000.00 EUR