Reģistrācija

Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” rīcībā. VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai Arhitektūras Metu konkursa “BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS 21. KORPUSA PĀRBŪVE” organizatoriskajām vajadzībām.
Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu Arhitektūras Metu konkurss“BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS 21. KORPUSA PĀRBŪVE”.