BKUS Metu konkursa iesniegšanas termiņš ir pagarināts

UZMANĪBU!!!

BKUS metu konkursa iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 17.09.2020 11:30.

Informējam, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts, lai novērstu konkursa komisijas pieļauto tehnisko kļūdu konkursa dokumentācijā un paziņojumā par metu konkursu, kur kļūdaini tika norādīti atšķirīgi piedāvājumu iesniegšanas laiki.

Paskaidrojam, ka termiņa pagarinājums nav veikts konkrēta pretendenta interesēs, bet gan tādēļ, lai novērstu tehnisko kļūdu konkursa dokumentācijā un nodrošinātu projekta īstenošanu bez finanšu korekcijām par komisijas pieļautajiem pārkāpumiem konkursa procedūrā.

Informējam, ka komisija riskus ir izvērtējusi konsultējoties ar Iepirkumu uzraudzības biroja darbiniekiem, kuri ir apstiprinājuši konkursa komisijas rīcību kā atbilstošu konkrētajā situācijā.