Atklātā devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sēde notiks 2020. gada 14. oktobrī.

Uzmanību!

Konkursa devīžu atvēršana!

Metu konkursa
“BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS 21. KORPUSA PĀRBŪVE”
ID Nr. BKUS 2020/54

Atklātā devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sēde notiks 2020. gada 14. oktobrī, plkst. 9:00, BKUS telpās, Rīgā, Vienības gatvē 45, zālē pie bibliotēkas un kafejnīcas.

Kontaktpersona – Dace Kalvāne, tel. +371 29480702

BKUS Metu konkursa iesniegšanas termiņš ir pagarināts

UZMANĪBU!!!

BKUS metu konkursa iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 17.09.2020 11:30.

Informējam, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts, lai novērstu konkursa komisijas pieļauto tehnisko kļūdu konkursa dokumentācijā un paziņojumā par metu konkursu, kur kļūdaini tika norādīti atšķirīgi piedāvājumu iesniegšanas laiki.

Paskaidrojam, ka termiņa pagarinājums nav veikts konkrēta pretendenta interesēs, bet gan tādēļ, lai novērstu tehnisko kļūdu konkursa dokumentācijā un nodrošinātu projekta īstenošanu bez finanšu korekcijām par komisijas pieļautajiem pārkāpumiem konkursa procedūrā.

Informējam, ka komisija riskus ir izvērtējusi konsultējoties ar Iepirkumu uzraudzības biroja darbiniekiem, kuri ir apstiprinājuši konkursa komisijas rīcību kā atbilstošu konkrētajā situācijā.

METU KONKURSS

“BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS 21. KORPUSA PĀRBŪVE”, ID Nr. BKUS 2020/54

Konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā, Projektēšanas programmā ietvertajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu, un ekonomiski pamatotu Metu “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21.korpusa pārbūvei”.

Konkursa priekšmets ir apbūves iecere, kas attēlo kompleksu BKUS 21. korpusa pārbūves un tam pieguļošās teritorijas perspektīvo attīstību (turpmāk tekstā – Konkursa objekts). Apbūves iecerei ir jāietver BKUS 21. korpusa pārbūves arhitektoniskie un funkcionālie risinājumi un tam pieguļošās teritorijas labiekārtojumu. Priekšlikumā pieļaujama minimālā apjomā arī BKUS 20.korpusa pārbūve ēku funkcionālajai sasaistei. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

Turpināt lasīt “METU KONKURSS”